Google+ Badge

niedziela, 2 marca 2014

IZOLACJA PODDASZA

Pomieszczenia  pod dachem skośnym są coraz częściej przeznaczane na mieszkania.
Zastosowanie materiału izolacyjnego,cechującego się wysokimi parametrami techniczno-użytkowymi
zapewni, że w mieszkaniu panować będzie właściwy dla człowieka mikroklimat:
odpowiednia temperatura w lecie i w zimie,właściwa wilgotność powiertza.Mieszkanie będzie też
skutecznie chronione przed pożarem i hałasem.

Termoizolacja będzie skuteczna i trwała,jeśli wykonamy ją z materiałów stanowiących  zestaw wzajemnie
uzupełniających się elementów: wełny mineralne oraz paroizolacje i membrany dachowe.

W każdym izolowanym dachu muszą znależć sie cztery podstawowe elementy:
-szczelina wentylacyjna (z wlotem pod okapem i wylotem przy kaletnicy) odprowadzająca nadmiar
pary wodnej z waestwy izolacyjnej,przez co zapobiega  wykraplaniu pary wodnej w wełnie.
Szczelina zawsze musi być drożna,aby powietrze mogło w niej swobodnie  krążyć.
-membrana dachowa-zapobiegająca przewiewaniu (syudzeniu) wełny przez powietrze przemieszczające się
w szczelinie wentylacyjnej,umożliwiająca przenikanie pary wodnej z wełny do szczeliny wentylacyjnej,
zapobiegając jednocześnie zawilgoceniu materiału izolacyjnego przez wykraplającą się na spodzie poszycia dachowego parą wodną.

WEŁNA MINERALNA SZKLANA

Występuje w postaci zrolowanej maty (grubości od 5 do 20cm) oraz płyt(grubości 5 -15cm,szerokości 60cm)

WEŁNA MINERALNA SKALNA

Występuje w postaci zrolowanej maty (grubości 10 -22cm) oraz płyt ( o grubości 5-22cm)

Dla wysokiego komfortu cieplnego i właściwego klimatu na poddaszu zaleca się grubość izolacji
w dachu skośnym 20-25cm.


                                                   MONTAŻ

                       MEMBRANA DACHOWA
Nad membraną zawsze należy wykonać szczelinę wentylacyjną ( 2-5 cm w zależności od długości krokwi
-im krokwie dłuższe,tym większa szczelina wentylacyjna)

                                NOWE DACHY

Membranę układamy zawsze stroną z kolorem  na zewnątrz pomieszczenia po stronie poszycia dachu.
Układanie rozpoczynamy od okapu w górę.
następnie przybijamy uchwyty do profili pod płytę gipsowo-kartonową.
W celu uzyskania z rolki pasów wełny o równej szerokości łatwiej jest  przyciać rolkę przed jej rozwinięciem.Układamy dodatkową warstwę izolacji (np płytę z wełny mineralnej), nabijając ją na uchwyty
Dodatkowa warstwa wełny szklanej powinna być ułożona  w poprzek krokwi ,aby zlikwidować
wszelkie mostki termiczne.
Układamy membranę bezpośrednio na krokwiach dobrze ją napinając.
Na krokwie nabijamy kontr łaty, na które możemy położyc pełne deski i papę,lub przybijamy łaty
i układamy dachówkę lub blachodachówkę.Przestrzeń pomiędzy kontrłatami tworzy szczelinę wentylacyjną.

         DACH JUŻ ISTNIEJĄCY

(na którym bezpośrednio do krokwi przybite jest pełne odeskowanie i papa)
Należy od spodu ,wzdłuż krokwi,przybić listwy dystansowe
Przybijamy do nich membranę dachową.Układanie rozpoczynamy od kaletnicy w dół. W tym przypadku
membranę należy ciąć z długości rolki na pasy o szerokości większej o 10 cm od odległości w świetle
pomiędzy krokwiami i przybijać tak ,aby była dobrze napięta i miała 5 centymetrowe zakłady na ścianki krokwi.

                                                                    IZOLACJA

PRZYCINANIE WEŁNY

Wełnę mineralną przycina się ręcznie,ostrym nożem z długim ostrzem.Należy pamiętać o prostym
przycinaniu krawędzi wełny ,pomocna w ty będzie szeroka deska lub aluminiowa listwa.
Wełnę  przycinamy z długości.
Szerokość wełny powinna być większa o 2-3 cm od odległości w świetle pomiędzy krokwiami.

     UKŁADANIE

Pomiędzy krokwiami na lekki wcisk układamy ełnę,zaczynając od dołu,tak aby szczelnie wypełniła
izolowaną przestrzeń.
Do rozstawu krokwi 80 cm wełna mineralna ,dzięki swej włóknistej strukturze, będzie sama
utrzymywała się pomiędzy nimi.
W przypadku większych rozstawów konieczne będzie podtrzymywanie jej na czs montażu.
Przy pomocy żyłki wędkarskiej i zszywacza tapicerskiego należy wykonać zygzaki pomiędzy krokwiami.

PAROIZOLACJA

W pomieszczeniach mieszkalnych stosowanie paroizolacji jest zalecane przy izolacji z wełny szklanej
natomiast  w pomieszczeniach "mokrych", jest konieczne .Stosując folie paroizolacyjne należy pamiętać
o sprawnie działającej wentylacji.Zaklejanie kratek wentylacyjnych jest zabronione gdyż jest przyczyną
powstawania pleśni i grzybów wewnątrz pomieszczenia i na powierzchni przegrody.
Jeżeli dodatkowa warstwa izolacji nie będzie grubsza niż 1/3 całej izolacji ,to bezpośrednio do krokwi
możemy przybić paroizolację.Układanie folii paroizolacyjnej należy rozpocząc od kaletnicy w dół
Brzegi elementów paroizolacji  powinny zachodzić na siebie przynajmniej 20 cm.Zaleczne jest klejenie
brzegów paroizolacji taśmą dwustronnie klejącą.

POTRZEBNE MATERIAŁY
-wełna mineralna w rolkach
-płyty z wełny mineralnej
-membrana dachowa
-paroizolacja
-łaty
-listwy
-płyty gipsowo-kartonowe

PRZYDATNE NARZĘDZIA
-nóż
-młotek
-śrubokręt
-wiertarka
-wkręty
-ołówek i przymiarWiem że każda kobieta chce mieć idealny dom i rodzinę,ale nie zawsze ma na to środki.Jestem taką
samą kobietą jak miliony innych nie ważne gdzie mieszkamy.Mamy takie same mażenia i problemy.
Mnie maży się mały domek,spokojna starość,bez myślenia na co wydać emeryturę: leki rachunki czy
jedzenie,oraz żeby moja córka nie musiała cierpieć niedostatku.Szukałam w internecie dodatkowego
dochodu i znalazłam ciekawy projekt gdzie nic nie kupuję,ani nic nie sprzedaję.Projekt oparty jest na
darowiznach ,najpierw pomagamy takij osobie jak my,potem my otrzymujemy darowiznę,czy nie chcielibyście dać swojemu dziecku gwiazdkę z nieba?
Wiadomo że nie będzie to z dnia na dzień,ja już wysłałam darowiznę pierwszej osobie tylko 35$
i otrzymałam darowizny od innych,nic nie tracisz a wiele możesz zyskać.Jeżeli zaintrygowałam cię to
proszę wejdz na stronę   www.grupamtw.pl     w zakładkę webinary  jeżeli będziesz miał(a) jakieś pytania to pisz do mnie na maila  chwiedziuk@gmaml.com   A to jest link do strony w języku angielskim
https://grupamtw.com/en/

niedziela, 17 listopada 2013

OSUSZANIE I ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

                                                             UWAGA

Przed rozpoczęciem naprawy należy ustalić przyczyny zawilgoceń       ZABEZPIECZENIE NA ZEWNĄTRZ BUDOWLI

Elewacja murowana z cegieł lub pustaków

POROWATE SPOINY
-oczyszczamy szczotką drucianą,następnie uzupełniamy i wzmacniamy zaprawą hydrofobową
-niewielkie rysy i pęknięcia po oczyszczeniu  wypełniamy zapeawą lub masą akrylową i nanosimy pędzlem impregnat hydrofobowy.
-tynk zniszczony ,spękany,odwarstwiony od podłoża ,należy skuć i wykonać nowy.
MURY NASIĄKLIWE-POROWATE
-najlepiej zabezpieczyć powierzchnię nakładając warstwę farby lub tynku hydro fobowego

OKNA

-oczyszczamy spoiny .Pianką poliuretanową uszczelniamy miejsca pomiędzy futryną a murem
-widoczne spoiny wykończeniowe wyprłniamy kitem akrylowym,który można przemalować.

FUNDAMENTY

-odkopujemy fundament
-dokładnie oczyszczamy mur fundamentowy z zabrudzeń
-wypełniamy ubytki
-wypełniamy ubytki
-wyrównujemy nierówności
-gruntujemy i nakładamy warstwę izolacji bitumicznej
-w razie potrzeby wykonujemy drenaż na obrzeżach fundamentu

ŚCIEKI I ODPŁYWY

-należy regularnie kontrolować drożność instalacji odpływowych
-szczeliny i połączenia uzupełniamy  masą uszczelniającą lub zaprawą akrylową

POKTYCIE DACHU

-jeśli dachówki i gąsiory są poprzesówane należy je  ponownie zamocować na swoich miejscach
-elementy rozbite lub popękane należy wymienić na nowe
-stare dachówki,porowate,nasiąkliwe i chłonące wodę należy pokryć preparatem lub farbą uszczelniającą.

KOMINY

-obróbki blacharskie komina uszczelniamy na zimno tasmą aluminiową lub ołowianą
-ściany komina oczyszczamy,odkuwamy słabo trzymający się tynk i nakładamy tynk hydrofobowy.

RYNNY I RURY ODPŁYWOWE

-rynny i rury odpływowe należy regularnie oczyszczać z zabrudzeń(liście,gruz)tak aby były drożne
-sprawdzamy mocowania rynien,haków i objem  oraz prawidłowy spadek rynny umożliwiający odpływ wody
-mniejsze ubytki lub pęknięcia wypełniamy masą  silikonową lub inna masą naprawczą,większe ubytki lutujemy
-elementy zniszczone wymieniamy na nowe.

RYNNY Z TWORZYW SZTUCZNTCH

-rozszczelnione połączenia,niewielkie pęknięcia wypełniamy masą silikonową lub inną  odpowiednią masą naprawczą.

PŁASKI DACH

-szpary i pęknięcia wypełniamy specjalnymi masami do napraw dachu
-pokrycie z materiałów bitumicznych i asfaltowych naprawiamy bitumicznymi masami naprawczymi i środkami do konserwacji dachów.

DACH SZKLANY , SWIETLIKI

-zdejmujemy stare taśmy uszczelniające
-szyby uszkodzone lub stłuczone usuwamy i wstawiamy nowe
-miejsca przyklejenia taśm oczyszczamy,odtłuszczamy i uzupełniamy ubytki
-przyklejamy nowe taśmy aluminiowe


                        ZABEZPIECZENIE  WNĘTRZA  BUDYNKU


                                                  UWAGA!!

Należy upewnić się ,że wybrane środki  hydrofobowe  są odpowiednie do stosowania wewnątrz


ŚCIANY  METODA  POWIERZCHNIOWA

Wskutek przemarzania murów i niewłaściwej wentylacji,jrśli w pomieszczeniu jest duża wilgotność powietrza,na tzw.zimnej ścianie będzie osadzała się woda.Zapobiegniemy temu poprzez termoizolację ścian na zewnątrz i zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

W przypadku wystąpienia miejscowych  wykwitów wodnych,czasem z czaenym nalotem ,należy oczyścić
je szczotką drucianą ,aż do usunięcia farby.

Nakładamy pędzlem specjalny środek przeciw wilgoci :dwie warstwy po około 250g/m każda.
Pozostawimy na 7 dni do związania.Następnie możemy zabezpieczone miejsce pomalować,otynkować lub przykleić tapetę

ŚCIANY  METODA  INIEKCYJNA

Często przyczyną zawilgoceń ścian jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej w murze,powoduje to podciąganie wody,co z kolei jest przyczną zagrzybiń ścian.
Problem ten możemy usunąć stosując metodę iniekcji w celu odtworzenia izolacji poziomej.

Z zawilgoconej ściany usuwamy słabo trzymający się tynk.
W sianie wiercimy rząd otworów o średnicy 10-12 mm,w odstępach co 10-13cm,skierowanych w dół pod kątem 45 stopni do płaszczyzny ściany,na głębokości 3/4 grubości muru.

Wotworach umieszczamy lejki i napełniamy je preparatem  do osuszania murów.
Preparat powinien wnikać w mur przez 48 godzin.W tym czasie należy co kilka godzin kontrolować
i uzupełniać poziom cieczy w lejkach.

Po 48 godzinach ,zlewamy pozostały płyn w lejkach,lejki przesówamy do następnych otworów.
Po zakończeniu iniekcji otwory w murze zaślepiamy zaprawą uszczelniającą.Po wyschnięciu ściany usuwamy naloty.Następnie możemy ścianę tynkować lub malować.

piątek, 18 maja 2012

JAK ZAMONTOWAĆ BRODZIK

Każdy brodzik,niezależnie od kształtu,może być:
-na nośniku styropianowym
-na stelażu
-zagłębiony w podłodze.
-brodzik płytki-wpuszczony lub na nośniku
-brodzik głęboki-z możliwością zamknięcia korkiem.Konieczny jest wtedy otwór przelewowy w brodziku.
                                                USTAWIENIE BRODZIKA
-przy ścianie
-w narożniku
-we wnęce
                                              BATERIA Z PRYSZNICEM
Możemy wybrać baterię zwykłą lub wyposażoną w termostat ,lub standardową,z regulacją wypływu ciśnienia i końcówką do biczów wodnych.Słuchawka może być przesuwana na kolumnie lub umocowana punktowo na ścianie.

                                                     ODPŁYW
W zależności od odstępu między dnem brodzika a podłogą montujemy:

_syfon kubełkowy oczyszczany od góry
_syfon tradycyjny z korkiem oczyszczany od dołu

                                                     RURY
minimalna średnica to 50mm.używamy elementów z PCV
                                                   KABINA
Kabina stanowi komplet gotowy do montażu
istnieje kilka rodzajów kabin.
                                                     MONTAŻ
Starannie zabezpieczamy przed wilgocią pomieszczenie,w którym instalujemy kabinę natryskową.Jest to bardzo ważne przy ściankach działowych z płyt gipsowo kartonowych.
                     MONTAŻ SYSTEMU ODPŁYWOWEGO
_Wykonujemy tzw.biały montaż brodzika umieszczając go na podłodze w miejscu docelowego ustawienia.
Zaznaczamy na podłodze obrys brodzika
_Montujemy prowizoryczniew otworze brodzika syfon według instrukcji
Mierzymy głębokość syfonu w stosunku do dna brodzika,aby ustalić położenie rury odpływowej.
Rury doprowadzające wodę imukład odpływowy muszą być założone przed montażem brodzika.
                           MONTAŻ BRODZIKA
_Demontujemy sufon i mierzymy ustawienie osi otworu odpływowego brodzika
_Przenosimy wymiary na podłogę,biorąc jako odniesienie poprzednio wykonany obtys
_Łączymy układ odpływowy brodzika z istniejącą już kanalizacją,uwzględniając spadek 1cm na 1m bieżący
_Przed ostatecznym montażem korygujemy,jeśli to konieczne ustawienie rur.
_Łączymy rury PCV z mufkami i kolankami.
_Skręcamy ostatecznie syfon do odpływu brodzika.
_Przy pomocy poziomicy korygujemy poziome ustawienie brodzika.
_Brodzik na nośniku styropianowym spajamy z podłogą klejem.
                                                 USZCZELNIENIE
Połączenie kabiny z brodzikiem,ze sianami i podłogą uszczelniamy silikonem ze środkiem grzybobójczym,po wcześniejszym odtłuszczeniu krawędzi acetonem.
                                               PRZYDATNE NARZĘDZIA
-wiertarka
-pistolet do silikonu
-Srubokręt
-brzeszczot
-klucz nastawny
-poziomica
-miara

niedziela, 8 kwietnia 2012

Katalog Stron

JAK ZAMONTOWAĆ ELEMENTY KORKOWE

WYBÓR MATERIAŁOW
Jako materiał izolacyjny i dekoracyjny,korek występuje w dwóch formach:w rolkach i płytkach o różnych grubościach.Może mieć różny wygląd i wykończenie.
KOREK DO WYKŁADANIA ŚCIAN
naturalny-stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych,użytkowych,
lakierowany-przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności(łazienka,kuchnia)
KOREK DO WYKŁADANIA PODŁOG
lakierowany.
KLEJ
Używamy kleju specjalnego,który pozwala na korektę ułożenia płytek podczas montażu.
PRZYGOTOWANIE
Na 72 godziny przed planowanym układaniem korka należy go rozpakować,aby
mógł się zaaklimatyzować do wilgotności i temperatury panującejw pomieszczeniu,w którym będzie układany.Podłoże powinno być czyste,suche i równe.
PODŁOGA
Wyrównujemy zaprawą wyrównującą lub układamy płyty pażdzierzowe.
ŚCIANY I SUFITY
przywracamy do pierwotnego stanu.
PŁYTKI KORKOWE
układanie płytek korkowych na suficie,ścianach i podłodze odbywa się wten sam sposób.
Zaznaczamy środek ściany O
Wyznaczamy pionem oś przechodzącą przez punkt O.Za pomocą kątownika wyznaczamy oś poziomą.
Sprawdzamy kąt prosty,jaśli kąt ma dokładnie 90,długość odcinka wynosi 1m.
Rozprowadzamy szpachlą klej wokół punktu O.Pokryta powierzchnia powinna wystarczyć na przyklejenie 4 płytek.
Płytki kładziemy bezpośrednio na powierzchnię pokrytą klejem.
Przyklejamy płytki,wyrównuja je według lini.
Wałkujemy płytki,aby usunąć uwięzione pęcherze powietrza,zaczynając od środka w kierunku brzegów.
Następnie płytki układamy dookoła,na zasadzie spirali.
Korek w eolkach układa się tak samo jak taprty.
POTRZEBNE MATERIAŁY I NARZĘDZIA
-płyty korkowe
-korek w rolkach
-klej
-zaprawa wyrównująca podłoże
-liniał
-miara
-pędzel
-wałek gumowy
-pion
-poziomica
-nóż do wykładzin
-szpachelk-kątownik

środa, 7 marca 2012

JAKI WKŁAD DO KOMINKA

PARAMETRY TECHNICZNE WKŁADU KOMINKOWEGO-
Przy wyborze wkładu należy zwrócić uwagę na poniższe parametry:
-moc nominalna-powinna być dobrana w zależności od przeznaczenia kominka(podane wartości są orientacyjne)
dom nowy ocieplony kominek jako uzupełnienie kominek jako podstawa
2oW/m3 30-40W/m3
dom ze słabą izolacją 50W/m3 80-100/m3
-sprawność grzewcza-ekonomiczność ilość ciepła użytecznego z jednostki paliwa,
-zużycie drewna-średnio 2,5kg/h/moc nominalna7kW
-średnia temperatura spalin-nie powinna przekraczać 400C.
WZGLĘDY FUNKCJONALNE
-otwieranie drzwi-na bok,dzielone na dwie dzęści,harmonijkowe,podnoszone do góry,chowane pod lub za palenisko
-łatwość regulacji procesu spalania
-wyposażenie dodatkowe:szyber,system K podnoszenia drzwi
-utrzymanie czystości szyby-szyba szmoczyszcząca pokryta cieńką warstwą tlenku metalu,system podwójnej szyby,szyba z kurtyną powietrzną
INSTALACJA I UŻYTKOWANIE
Funkcję i miejsce instalacji kominka najlepiej ustalić na etapie projektowania domu.Kominek powinien być usytuowany jak najbliżej przewodu kominowego.
Przekrój przewodu kominowego musi być dostosowany do wylotu spalin z wkładu lub pieca.
Strop pod kominkiem powinien mieć odpowiednią wytrzymałość.
Podłoga przed kominkiem musi być wyłożona materiałem niepalnym(kamień,gres,klinkier,blacha,szkło)
-do kominka należy dostarczyć min.10m3 świeżego powietrza do spalania na godzinę,na1kW mocy urządzenia,najlepiej za pomocą specjalnego przewodu nawiewnego.
-Odległość izolacji od żeber ścian wokół całego wkładu ma wynosić minimum 5cm.
Do kominka należy zapewnić dopływ powietrza do ogżania pod wkład o powierzchni min 800cm3.
Powierzchnia wylotów gorącego powietrza z zabudowy powinna wynosić minimum 1000cm3.

niedziela, 22 stycznia 2012

JAK SAMODZIELNIE ZAMONTOWAĆ ZLEWOZMYWAK

Przygotowanie potraw powinno przebiegać sprawnie i szybko.Decyduje o tym rozmieszczenie urządzeń i mebli.Według zasad ergonomii urządzenia należy ustawiwć zgodnie z kolejnością prac kuchennych,a więc od lewej do prawej:lodówka,zmywarka,zlewozmywak,kuchenka,a pomiędzy nimi blaty robocze i szawki.Odległość między urządzeniami to:120-200 cm między lodówką a zlewozmywakiem oraz między zlewozmywakiem a kuchenką,120-250 cm między lodówką a kuchenką.Ze względu na sposób zamontowania wyróżniamy dwa zasadnicze typy zlewozmywaków:nakładane na szawkę,wbudowane w blat kuchenny.Przy montażu zlewozmywaków wpuszczanych w blat powstaje problem dokładnego wycięcia otworu w blacie,co w przypadku płyt wiórowych nie jest skomplikowane,ale przy blacie z kamienia,konglomeratu czy kompozytu wymaga specjalistycznych urządzeń do cięcia.
MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA NAKŁADANEGO
1.zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szawkach
80cm.Do zamontowania potrzebne są:miarka,wkrętak,2-4 wkręty do drewna.W podstawie zlewozmywaków nakładanych wycięte są 4 otwory centrujące.
2.Wkręty do drewna powinny mieć główkę o średnicy mniejszej od części okrągłej otworu.
3.Montaż przeprowadzamy po ustawieniu szawki w wybranym miejscu.
4.Mierzymy odległość od krawędzi zlewozmywaka do końca otworów po jednej i drugiej stronie podstwawy.
5.Planujemy na jaką odległość zlewozmywak ma wystawać poza przednią ścianę szawki.Odejmujemy drugi wymiar od pierwszego i mamy w jakiej odległości trzeba wkręcić wkręty.
5.Wkręcamy wkręty w górną część ścianek szawki,nie dokręcamy ich do końca,
główki muszą trochę wystawać,aby mogły się zakleszczyć w otworach w podstawie zlewozmywaka.
7.Nakładamy zlewozmywak łebki wkrętów muszą wejść w okrągłe fragmenty otworów.
8.popychamy zlewozmywak w stronę ściany,aby wkręty zablokowały się przy końcu podłużnej części.
9.Sprawdzamy czy zlewoamywak się nie rusza,jeżeli się rusza zdejmujemy go i mocniej dokręcamy wkręty.
10.Ponownie nakładamy go na szwkę.
11.Ten sposób monterzu zapewnia stabilne osadzenie zlewozmywaka.
MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WPUSZCZANEGO
Otwór powinien być 0,5cm szerszy idłuższy od kołnierza.
1.Kołnierz służy do stabilnego osadzania zlewozmywaka.Do niekt orych zlewozmywaków dołaczony jest wzornik oyworu,który wystarczy tylko odrysować na blacie.
2.Otwór wycinamy wyrzynarką.
3.Zakładamy pod zlewozmywak gumową uszczelkę dołączoną w komplecie.
BLATY PO WYCIĘCIU TRZEBA ZABEAPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ-krawędzie powlekamy obficie silikonem sanitarnym.Po jego zaschnięciu możemy osadzać zlewozmywak.Zlewozmywaki stalowe stabilizuje się w otworze za pomocąklamer.
Górna część klamry zamontowana jest w otworach w kołnieżu zlewozmywaka.Dolna część opiera się o spód blatu.Obie części połączone są wkrętem.Żeby unieruchomić zlewozmywak wkręcając go zaciskamy klamry.
Dokładne rozmieszczenie zatrzasków i dokładne wycięcie otworu gwarantuje centryczne osadzenie zlewozmywaka.